Golden League CACIT

Golden League CACIT to nowa seria zawodów na mapie kynologicznych wydarzeń, odbędą się w Niemczech, Polsce i Czechach. To bardzo prestiżowe zawody, które zostaną zorganizowane na najwyższym poziomie. Stworzono je dla kynologów sportowych z całego świata, by otworzyć możliwość sprawdzenia swoich wysokich umiejętności na cyklu pięknych imprez, które będą otwarte dla wszystkich.

Golden League CACIT została stworzona po to, aby wszyscy miłośnicy psów, zawodnicy, trenerzy, sędziowie mogli cieszyć się atmosferą wielkiego kynologicznego święta, międzynarodowej imprezy, ocenianej przez najlepszych sędziów i najlepszych pozorantów. Tylko pierwsza piątka z każdego kraju może co roku uczestniczyć w Mistrzostwach Świata IGP. Natomiast zawody CACIT są otwarte dla wszystkich. Naszą ideą jest, aby poziom tych zawodów był zbliżony do mistrzostw świata i dostępny dla każdego. Kolejnym celem serii jest promocja kynologii sportowej wśród szerokiej publiczności. Obecne czasy wywierają coraz większą presję na nasz sport, a wysiłki zmierzające do jego ograniczenia wciąż rosną.

Chcemy popularyzować i zdecydowanie promować ten sport, który pokazuje doskonałą harmonię współdziałania przewodnika i psa, jego dynamikę, radość, siłę, piękno i niebywałe zespolenie dwu sportowców w jednej myśli i celu. Golden League CACIT ma w swoim założeniu pokazać wspaniałe współistnienie przewodnika i psa, pełne temperamentu, współpracy, siły i zaangażowania. Wierzymy, że medialna promocja tych cech przyniesie realne korzyści naszemu sportowi, jak również spełni swój społeczny cel jakim jest promowanie w społeczeństwie pracy z psem, możliwości osiągania sukcesu i realizacji założonych celów.

Regulamin GOLDEN LEAGUE CACIT

Na cykl Złotej Ligi CACIT składają się trzy konkurencje: CACIT Germany, CACIT Poland i CACIT Dobris CZ.

W zawodach mogą brać udział wszyscy z krajów członkowskich FCI, posiadający psy spełniające jej kryteria uczestnictwa. Nie ma ograniczeń co do liczby konkursów, w których można wziąć udział.

Pierwszych dziesięciu zawodników w każdej konkurencji otrzyma liczbę punktów, która zadecyduje o klasyfikacji generalnej w serii. Tabela punktacji znajduje się poniżej.

Liczymy punkty za zajęte miejsce, a nie sumę punktów z każdej dyscypliny z powodu zróżnicowanych warunków na każdych zawodach. Pierwsze miejsce to pierwsze miejsce w każdych warunkach niezależnych od pogody, terenu, sędziów, pomocników itp.

Dwa najlepsze wyniki każdego zespołu są uwzględniane w rankingu na wynik ogólny serii.

Po zakończeniu trzeciego konkursu - CACIT Dobris CZ – ogłoszony zostanie zwycięzca klasyfikacji generalnej Golden League CACIT oraz kolejność pozostałych zawodników.

W przypadku uzyskania identycznych punktów decydować będzie najlepszy wynik z zaliczonych konkurencji. Jeśli wynik ponownie będzie identyczny, zadecyduje suma punktów za obronę z obu zawodów wykorzystana do klasyfikacji generalnej.

Ceremonia ogłoszenia Golden League CACIT odbędzie się podczas ceremonii zamknięcia trzeciego konkursu CACIT Dobris CZ.

Tabela punktacji:
 • 1. miejsce: 50 punktów
 • 2. miejsce: 40 punktów
 • 3. miejsce: 35 punktów
 • 4. miejsce: 30 punktów
 • 5. miejsce: 27 punktów
 • 6. miejsce: 24 punkty
 • 7. miejsce: 21 punktów
 • 8. miejsce: 18 punktów
 • 9. miejsce: 16 punktów
 • 10. miejsce: 14 punktów
 • 11. miejsce: 12 punktów
 • 12. miejsce: 10 punktów
 • 13. miejsce: 8 punktów
 • 14. miejsce: 7 punktów
 • 15. miejsce: 6 punktów
 • 16. miejsce: 5 punktów
 • 17. miejsce: 4 punkty
 • 18. miejsce: 3 punkty
 • 19. miejsce: 2 punkty
 • 20. miejsce: 1 punkt
...
...